Silifke Müzesi
Müzeden Kareler

Genel Bilgiler

Silifke-Anamur karayolu üzerindedir.

Silifke Müzesi 1958 yýlýnda Cumhuriyet Ýlkokulunun bir bölümünde depo niteliðinde oluþmuþtur. Zamanla geliþen Müze baðýmsýz bir binaya taþýnmýþ ve 2 Aðustos 1973 tarihinde hizmete açýlmýþtýr.

Erken, Orta ve Geç Tunç Çaðý ( M.Ö. 2700 -1300 ), Demir Çaðý ( M.Ö. 900 -700 ), Arkaik Devir ( M.Ö.6.yy ), Klasik Devir ( M.Ö.5.yy ) Helenistik ve Roma Çaðlarý ( M.Ö. 4.yy - M.S.3.yy ), Bizans Çaðý ( M.S.4 -11.yy ), Osmanlý Devri buluntularý, Etnoðrafik Eserler Müzede 4 kapalý - salon, 1 açýk - bahçe sergilemesi ile teþhir edilmiþtir.

 

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 45762 kez gösterilmiştir.