Silifke Müzesi
Müzeden Kareler


 Neredeyim : Müze Hakkında 

Müze Hakkında

Silifke-Anamur karayolu üzerindedir. 

Adres: Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı No:29/A
Tel:    0 324 714 10 19
Faks: 0 324 714 28 52

Silifke MüzesiSilifke Müzesi 1958 yılında Cumhuriyet İlkokulunun bir bölümünde depo niteliğinde oluşmuştur. Zamanla gelişen Müze bağımsız bir binaya taşınmış ve 02 Ağustos 1973 tarihinde hizmete açılmıştır.

Erken, Orta ve Geç Tunç Çağı ( M.Ö. 2700 -1300 ), Demir Çağı ( M.Ö. 900 -700 ), Arkaik Devir ( M.Ö.6.yy ), Klasik Devir ( M.Ö.5.yy )  Helenistik ve  Roma Çağları  ( M.Ö. 4.yy - M.S.3.yy ), Doğu Roma Çağı ( M.S.4 -11.yy ), Osmanlı Devri buluntuları, Etnoğrafik Eserler Müzede 4 kapalı - salon, 1 açık - bahçe sergilemesi ile teşhir edilmiştir.Bakanlığımıza ait bina ve arsadır. 3.153,50 m2’lik alanda olup 3 kapalı 1 bahçe teşhiri, kitaplığı, konferans salonu vardır.

ÖNEMLİ TARİHİ BİLGİLER :

EVLİYA ÇELEBİ’NİN ANLATIMIYLA,  SİLİFKE VE ÇEVRESİ

Şehir Yapıları ve Görünümü

Evliya Çelebi’nin gözüyle Silifke şehri şöyle görünmektedir: “Kalenin doğu ve kıble yönlerindeki yerler, … (burada eksik var) mahalle ve 700 damı toprak örtülü evdir. Ve cümle…mihraptır. (bu mihrapların) üçü camidir ve bunlarla beraber mescittir. Çarşı içinde eski zaman yapısı Sultam Alaeddin Camisi, eski tarz bir alçak minareli camidir. Kâfirler istila ettiğinde minaresi yıkılmış, fetihten sonra alçak olarak inşa edilmiştir. Ramazan Ağa Mescidi ve Urup Mahallesi (1935 çevirisinde “Urum mahallesi” diye geçiyor) ve Bozkır Mescidi, bildiğim bunlardır. Bir hamamı ve iki hanı ve 50 tane dükkanı vardır. Mahkemesi köprü başındadır. Ve ona yakın paşa sarayı su kenarında(dır).  (Şehrin) Cümle yerlerinde harap olmaya başlamış, bağ ve bahçeler içinde nice bin kemer ve han ve imaret eserleri vardır ki tarif edilemez. Takyanos (Roma İmparatorluğu) devrinde büyük bir şehirmiş.” “Bu şehrin köprüsü Takyanos yapısıdır. 17 gözlü derler. Büyük bir köprüdür. Ünlü afak köprülerinden biridir. Bu köprünün mahkeme tarafında kale kapısı….(bu kısım eksik)  ederler. Ve köprü başında bacdar (şehre giriş veya ayak bastı vergisini alan görevli)  odası vardır ve orda bac (vergisi) alınır. Bu şehirde limon ve turunç ve incir ve nar ve elma… halkı gayet yoksul haldedir.”

SİLİFKE TARİHİ
 

Silifke ilkçağda Kilikia toprakları içinde yer almaktadır.

Bölgenin batısında bulunan dağlık Kilikia’da Göksu (Calycadnus) Nehri kenarında ve bereketli ovada İskender’in generallerinden ve Suriye Krallığı’nın kurucusu I. Seleucus Nicator (312-282 ) tarafından M.Ö. 300 yılına doğru kurulmuş bir şehir olup, bilinen en eski adı kurucusu nedeniyle Seleucia ( SeleuKeiµ ) olur. Önce bu bölgenin güneyinde deniz kıyısında kurulmuş antik Holmi kentinde yaşayanlar tarafından iskan edilen Silifke, M.S. IV. Yüzyılda Isauria şehri olarak kabul edilir. Roma devrinde büyük bir gelişme gösteren Silifke, filozof ve sanatçılarıyla olduğu kadar anıtları, sütunlu caddeleri, çeşmeleri, hamamları, su kanalları, köprü ve yolları ile de tam bir Romalı Kent kimliğini kazanır. Bugün görülen  Roma Köprüsü, İmparator Vespasianus ve Titus devirlerinin bir anısı olup, Domitianus tarafından Kilikia Valisi L. Octavianus Memor’ un idaresinde M.S. 77-78 yılında yapılır. Antik devrin tapınak, tiyatro gibi diğer kalıntıları ilçe merkezinde ayrıca görülebilir. Silifke çevresi yaklaşık 400 yıl Roma yönetiminde kalır. Sonra da Doğu Roma İmparatorluğu’nun askeri yönü ağır basan birer uç vilayeti olarak yaşamasını sürdürür. Doğu Roma İmparatorluğu’ nun ilk Kralı olan Arcadius  ( M.s.395-408 ) zamanında yapılan idari bölüme göre Kilikia eyaleti Silifke, Tarsus ve Anavarza şehirleri merkez seçilmek üzere üçe bölünür. Onun ölümünden sonra yerine geçen II.Theodosius ( M.s.408-450 ) zamanında Silifke dolayları daha çok önem kazanır. M.s. 359 yılında Hıristiyanlık dünyasının Dinsel Danışma Meclisi toplantısına  ev sahipliği yaptığı bilinen Silifke M.s.5. yy’ da Doğu Romanın önemli bir dini merkezidir. Hıristiyan dini şehitlerinden Azize  Ayatekla’ ya ait bir mağara kilisenin bulunması bu alanı kutsal bir niteliğe dönüştürmüştür. 223-838 tarihleri arasında bölgede Arapların hakimiyeti görülür. Ermeniler I.Haçlı seferi sırasında bu mıntıkayı Doğu Romalıların elinden almıştır. Ermeniler, III. Rupen ( 1175-1187 )’ in hakimiyeti sırasında Silifke’ yi ve kalesini ele geçirmişlerdir. Silifke III. Haçlı seferine çıkan Friedrich I.Barbarossa’ nın ölümü hadisesine sahne olmuştur. Silifke 11. yüzyıldan itibaren Anadolu Selçuklu Türklerinin baskısının ardından Karamanoğlu Türkmenleri’ nin eline geçmiştir. 1473 yılında Osmanlı Komutanı Gedik Ahmet Paşa burayı Karamanlılardan alarak Osmanlı İmparatorluğuna bağlamıştır. Şehir 1869’ da İçel Sancağı’ na merkez olmuştur. 1919 yılında bağımsız bir sancak haline getirilir. 1924 yılında İçel İli’ nin merkezi olan Silifke 1933 yılında merkezin Mersin olmasından dolayı ilçe merkezi haline getirilmiştir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 5798 kez gösterilmiştir.