Silifke Müzesi
Müzeden KarelerTeşhir Salonları


SİLİFKE MÜZESİ :

Silifke-Anamur karayolu üzerindedir.

Silifke Müzesi 1958 yılında Cumhuriyet İlkokulunun bir bölümünde depo niteliğinde oluşmuştur. Zamanla gelişen Müze bağımsız bir binaya taşınmış ve 2 Ağustos 1973 tarihinde hizmete açılmıştır.

Erken, Orta ve Geç Tunç Çağı ( M.Ö. 2700 -1300 ), Demir Çağı ( M.Ö. 900 -700 ), Arkaik Devir ( M.Ö.6.yy ), Klasik Devir ( M.Ö.5.yy ) Helenistik ve Roma Çağları ( M.Ö. 4.yy - M.S.3.yy ), Doğu Roma Çağı ( M.S.4 -11.yy ), Osmanlı Devri buluntuları, Etnoğrafik Eserler Müzede 4 kapalı - salon, 1 açık - bahçe sergilemesi ile teşhir edilmiştir.

TAŞ ESERLER SALONU : Arkaik, Roma ve Doğu Roma dönemine ait eserler sergilenmektedir. Oturan heykeller, amphoralar, röliker gibi devrini en iyi yansıtan buluntular söz konusudur.

Taş Eserler Salonu

SİKKE VE TAKILAR SALONU : Altın ve gümüş süs eşyaları yanısıra gümüş bir Pers takısı, gümüş İskender sikkeleri , Makedonya , Trakya, Bergama, Mısır krallarına ait gümüş sikkeler, bronz Roma sikkeleri, Osmanlı bakır, altın sikkeler ile altın Bizans sikkeleri sergilenmektedir. Helenistik devir ( M.Ö. 330-30 ) Meydancıkkale definesi, Roma devri (M.S.193-268) Ayvagediği definesi ,Doğu Roma devri -Justinianus I’e ait Susanoğlu definesi ilgi çekmektedir.


ARKEOLOJİK ESERLER SALONU : Tunç Çağı, Demir Çağı, Helenistik ve Roma, Doğu Roma çağı buluntuları sergilenmiştir.

Kilisetepe Höyüğü kazısından ele geçen Hitit Hiyeroglif damga mühürleri, Miken kapları, Kıbrıs örnekleri ile karşılaştırılabilir çanak-çömlek grupları, Kelenderis Kazısından ele geçirilen M.Ö.5.yy’ a ait siyah ve kırmızı figürlü kaplar, Helenistik, Roma dönemi kaplar; bunlar arasında terra sicilata kaplar, amphora, lagynos, hdyria, kyliksler, mermer kaplar, Bronz ve pişmiş toprak, mermer heykelcikler, Doğu Roma dönemi rölikerler, ağırlık, kandil, şamdan, ekmek kalıbı gibi buluntular söz konusudur.

Silifke Müzesi Arkeolojik Eserler Salonu


ETNOĞRAFİK ESERLER SALONU : Bir kısmı bugünde yöre halkının kullanımında olan ve üretilen folklorik nitelikteki eserlerdir.Kadın giysileri (bindallı, yelek, cepken,üçetek gibi) ve onu tamamlayıcı öğeler (yün çoraplar, gümüş kemer ve kemer tokaları, alınlık, bilezik, yüzük gibi takılar ile para keseleri, kolanlar vb.), kilim ve heybeler , tüfek ve tabancalar , barutluk, fişeklik, kılıç gibi silah ve elemanları sergidedir. 

     Silifke yöresi el sanatı ürün çeşitleri dokumacılık, örücülük, işlemecilik ve tahta oymacılığı olarak tesbit edilmiştir. Silifke yöresi dokumalarında en çok çul, çuval, peşkir, heybe, namazlık, kolan,savan vb.işlemelerde ise tülbent, perde,yastık,çarşaf vb.ürünler en çok rastlanan ürünlerdir. Ahşaptan el dibeği,kaşıklık, sandık, boncuk kutusu,ekmek şişi,kahve soğutucu vb.gibi ürünler yapılmaktadır.Silifke yöresi dokumalarında özellikle kirkitli dokumalarda en çok kıl kullanılmış bunu sırasıyla yün ve pamuk izlemiştir. Mekikli dokumalarda ise çoğunlukla pamuk ipliği kullanılmıştır. Silifke kadın ve erkek giysileri olarak zengin geleneksel giysilere de sahiptir. Kadınların başlıca geleneksel kıyafetleri kep, tülbent, yazma, içlik, zıbın,fistan,yelek,hırka,don-kesme don,şalvar,fırfırlı etek,öncek,kuşak,çorap,edik(çizme) dir. Yörede geleneksel erkek kıyafetleri ise dolak, göncük (gömlek),göynek, çatal don,uçkur,şalvar,cepken,drabulus,çorap ve yemeniden (ayakkabı) oluşmaktadır.


     
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi İşlem ve Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 5102 kez gösterilmiştir.